De Baining is een volk, genoemd naar het gebergte waar ze wonen op New Britain, Papoea-Nieuw-Guinea. Ze zijn, in de loop der eeuwen, vanuit het kustgebied verdreven door andere volkeren en de voortdurende dreiging van vulkaanuitbarstingen.
De vuurdans komt voort uit het vieren van de geboorte van kinderen, het gedenken van de doden en de inwijden van de jongen mannen.
Oorspronkelijk mogen vrouwen en kinderen hier niet bij zijn, maar tijdens de vuurdans die wij zagen waren ze gewoon aanwezig.