Myanmar of Birma, het land van de duizenden pagodes.
Hier een indruk van ongeveer 15 minuten.